Kiinnostuksen kohteena kudonta

Kiinnostuksen kohteena kudonta

Kudonta on olennainen osa käsityökulttuuria. Kutomalla valmistetaan kankaita ja mitä erilaisempia tekstiilituotteita matoista kaitaliinoihin. Vaikka moni meistä sisustaakin kotiaan teollisesti kudotuilla kankailla ja ostaa esimerkiksi […]

Nykypäivän digitaalinen kulttuuri

Nykypäivän digitaalinen kulttuuri

Tänä päivänä kulttuuri ei ole vain taidetta, musiikkia ja tanssia. Vuosi vuodelta lisääntyvä digitaalisuus on nimittäin muokannut vanhaa kulttuuritarjontaa uuteen uskoon ja synnyttänyt jopa täysin […]

Sääntö-Suomi

Sääntö-Suomi

Suomen sääntöviidakko luo melkein viikoittain uuden skandaalin mediassa tai sosiaalisessa mediassa. Tuntuu siltä, että mitään ei saa tehdä, ainakaan ilman kalliita kursseja lupien hakemiseen. Erityisesti […]

Ahvenanmaan kulttuuri

Ahvenanmaan kulttuuri

Ahvenanmaa on Suomelle kuuluva autonominen saari Itämeressä. Historiallisista seikoista johtuen sen kulttuuri pohjautuu kuitenkin enemmän ruotsalaiseen ja saksalaiseen perintöön ja suhteet Ruotsiin ovat tänä päivänäkin […]

Romanikulttuuri Suomessa

Romanikulttuuri Suomessa

Romaneilla on Suomessa lakiin perustuva oikeus kehittää kieltään ja kulttuuriaan aivan kuten saamelaisillakin. Romanille tulee myös järjestää tulkki hänen asioidessaan viranomaisen luona, mikäli hän haluaa […]

Saamelaiskulttuuri Suomessa

Saamelaiskulttuuri Suomessa

Saamelaisten perinteinen elinpiiri sijaitsee laajalla alueella Pohjoisen napapiirin pohjoispuolella, mutta nykyisin suuri osa saamelaisista on muuttanut pois Pohjois-Kalotin alueelta. Heitä on Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja […]